Çalışma İzin Belgesi

Yabancılar çalışma izin belgesi


Yabancılar çalışma ini için gerekli belgeler, Yabancılar çalışma izin belgesi, yabancılara çalışma izni nasıl alınır, yabancıların çalışma izni, çalışma izin belgesi,

6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ OLAN YABANCILARIN  

BAKICI VEYA EV HİZMETLİSİ OLARAK

ÇALIŞMA BAKANLIĞINDAN 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ ALIMI İŞLEMLERİ
GEREKLİ EVRAKLAR
Pasaport (Türkçe tercüme ve noter onaylı)
6 ad fotoğraf
Yabancı uyruklunun Diploması (noter tastikli Türkçe tercümesi)
Belirli süreli iş sözleşmesi (Danışman firma düzenleyecek)
Çalışma Bakanlığı Başvuru formu (Danışman firma düzenleyecek)
İşveren Nüfus müdürlüğü adres yeri belgesi
İşveren Nüfus cüzdanı fotokopisi
2Nolu işlemler aldığımız İkamet tezkeresi fotokopisi
İşverenin vereceği Vekalet
İşveren E devlet şifresi!!!

 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ ALINDIKTAN SONRA 6 aylık ikamet tezkeresinin 1 yıllık ikamet tezkeresine  dönüştürülmesi
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE 1 YILLIK ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
İkamet Beyanname Formu (Danışman firma düzenleyecek)
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaportun aslı
Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa , son giriş ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfalar.)
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
İş verenin nüfus cüzdanı fotokopisi
.
GENEL OLARAK SEKTÖRLERE GÖRE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ ŞARTLARI
ŞİRKETLERDE ÇALIŞAN YABANCILAR İÇİN ARANAN ASGARİ ŞARTLAR
Yabancı uyruklu kişinin şirkette çalışması veya şirket kurması – şirkete ortak olması hallerinde Çalışma izni için aranan asgari şartlar
Yabancıların en az 5 personel TC vatandaşı sigortalı çalıştırma zorunluluğunun yanı sıra
Şirket ödenmiş sermayesin en az 100.000 tl olması veya
Şirket cirosunun en az 800.000 tl olması ile veya
Şirketin en az 250.000 $ ihracat yapması veya
Şirket Sermayesinde ödenmiş 40.000 tl den az olmamak üzere % 20 asgari hissesinin olması
ŞİRKETDE ÇALIŞAN YABANCILAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Yabancı uyruklu pasaportu tercümeli noter onaylı
Yabancı uyruklu diploması tercümeli noter onaylı
Şirket ortaklığını gösterir son sermaye dağılım gazetesi
Faaliyet belgesi
Bilanço, Gelir Gider tablosu Vergi dairesi veya YMM onaylı
SGK sigortalı personel hizmet dökümü (aylık bildirge)
YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRACAK ŞİRKETLERDEN İSTENİLEN EVRAKLAR VE ASGARİ ŞARTLAR
– Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
- Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
– Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.
4- Şirketin yabancı ortaklarına çalışma izni başvurusu halinde şirket ortağının hisse oranı, şirket ödenmiş sermayesinin, şirket cirosunun ve istihdam gücünün yeterli olması gerekir.
5- Şirketlerin dikkat edecekleri hususlar Şirketin neden yabancı personel çalıştırmak istediğinin makul ölçülerde izah edilebilir olması,
6- İhracat departmanlarında çalıştırılacak yabancılar için Şirketin yurt dışı ihracatının yeterli düzeyde olması
7- Turizm sektöründe otel vb tesislerin yeterli derecede yerli istihdam sağlamış olması ve Turizm İşletme Belgesinin olması
8- Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması Hasta Anne veya Babaya bakıcı durumu veya Dadı anlamında hizmetli için eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı
Yabancı çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
- Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.
ÖNEMLİ NOTLAR
1) Yabancı uyruklu ilk başvuruda en fazla 1 yıllık çalışma izni alabilir ve daha sonra 2 yıl ve devamında süresiz şekilde çalışma izni alabilir.
2) Çalışma izni için 2 şekilde başvuru yapılabilir
a) Emniyet Müdürlüğü Yabancılar şubeden 6 aylık ikamet tezkeresi alarak Çalışma Bakanlığına Türkiyeden başvuru şekli
b) Yurt dışından Türk Konsoloslukları aracılığı ile Çalışma Bakanlığına doğrudan çalışma izni başvuru şekli
3) Türkiye’den başvuru yapabilmek için 6 aylık ikamet tezkeresi şarttır ve ikamet tezkeresi almak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar şubeden randevu alınarak işlemler başlatılır, Türkiyede diğer illerdeki Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubelerden ise randevu almadan doğrudan 6 aylık ikamet tezkeresi başvurusu yapılabilir. Önemli uyarı Türkiyede Şubat 2012 tarihinden sonraki giriş ve çıkış tarihleri hesaplanır yeterli ise 6 aylık ikamet tezkeresi verilir yeterli değilse örnek olarak 5 ay 10 günlük gibi ikamet tezkeresi verilir
4) Yabancı uyruklu 6 aylık ikamet tezkeresi alamaz ise Türkiye’den Çalışma Bakanlığına başvuru yapamaz ve Yurt dışından Türk
Konsoloslukları aracılığı ile Çalışma Bakanlığına doğrudan çalışma izni başvuru şekli seçeneği uygulanır

.

ÖNEMLİ NOT: Kaçak yabancılara Af son tarih 31,12.2012

Türkiye’deki kaçak yabancılar 31 Aralık 2012 tarihine kadar herhangi bir ülkeye çıkış yaparken sınırda Maliye Veznesine cezalarını yatırırlar ise Türkiye’ye tekrar giriş yapabilirler ve 6 aylık ikamet tezkeresi (oturum) alabilirler.

6 aylık ikamet tezkeresi olan yabancılar Çalışma Bakanlığından 1 yıllık çalışma izni alarak 6 aylık ikamet tezkerelerini Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubeden 1 Yıllık ikamet tezkeresine dönüştürebilirler gerekli evrakların hazırlanması ve Çalışma Bakanlığında işlemlerinizin takibi danışmanlık hizmetimiz için çok ekonomik fiyat veriyoruz. 1987 yılından beridir Yatırım teşvik belgesi, Turizm işletme Belgesi, Yabancı şirket kuruluş işlemleri, yabancıların çalışma ve ikamet izni işlemleri 25 yıllık tecrübemizden ekonomik fiyatla yararlanınız

.
Saygılarımızla
KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan

 
Yabancıların çalışma izin belgesi


Yabancıların çalışma izin belgesi

Çalışma Bakanlığı yabancıların çalışma izin belgesi Yabancı şirket kuruluş işlemleri Çalışma Bakanlığı Yabancılara çalışma izin belgesi için dosya hazırlama ve işlemlerin takibi
1987 yılından beri Ankara İstanbul ve İzmir ofislerimiz ile Yabancı sermaye yatırımları yatırım teşvik belgesi işlemleri yabancı yatırımcıların ülkemizde mevzuatlara göre ruhsatları, yabancı ortaklarının çalışma izin belgesi veya yabancı personel çalışma izin belgesi yabancılara ikamet tezkeresi dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan